Daily Swedish Logo

Undervisning - The Swedish Word for Education

What does undervisning mean? Undervisning is the Swedish word for education or tuition. Some of its most common inflections are undervisningen.

Click on the audio icon above to listen to the Swedish pronunciation of undervisning. Learn to speak Swedish like a native Swede today, one Swedish words at a time. Add comments below to help other Swedish students learn Swedish online. There are currently 0 comments for the Swedish word undervisning.

Translation:
 1. Education
 2. Tuition
Inflections:
 • Undervisningen
Example:
 • What does undervisning mean?: Undervisning is the Swedish word for education
Synonyms:
In the News:
 • Könsuppdelad undervisning ska bli omöjlig (, DI)
  Regeringen vill stoppa könsuppdelad undervisning i Sveriges skolor. Skolverket föreslår nu en ändrad läroplan, där rektorernas och lärarnas ansvar blir tydligare.. Learn Swedish Online -
 • Så bör högskolorna digitaliseras (, SR)
  Högskolornas undervisning digitaliseras alltmer. Men Sverige riskerar att hamna på efterkälken anser experter. Och det finns konkreta saker att göra.. Learn Swedish Online -
 • Här blir syslöjden digital (, Nyteknik)
  Knyppla, virka och sy. Eller digital undervisning. Svaret är både och ? i kombination.. Learn Swedish Online -
 • Alarmerande siffror om lärarhögskolornas digitala kompetens (, Nyteknik)
  DEBATT. Nära hälften av landets lärarstudenter upplever sig vara illa förberedda på att bedriva digital undervisning. Hur skolan ska klara det nya uppdraget om programmering från första klass är oklart,  skriver Betty Malmberg (M).. Learn Swedish Online -
 • Ny teknik lyftet för degenererad skola (, Nyteknik)
  DEBATT. Den ökade kunskapsmängden i världen och lärarnas begränsade förmåga att hantera den, är den verkliga orsaken till skolans degenerering. Digitaliserad undervisning anpassad till varje individ är räddningen, enligt Lennart Swahn, utbildningsexpert.. Learn Swedish Online -
Comments: 0 comments. Nobody has commented on undervisning yet. Be the first to add a helpful comment below.

Leave a comment for your fellow Swedish language students


Learn Swedish Online

Learn Swedish Online - return to the start page of Daily Swedish to learn up to fifteen new Swedish words of three levels of difficulty: Beginner Swedish, Intermediate Swedish or Advanced Swedish.
Swedish Grammar Test - take the En or Ett quiz to practice your Swedish nouns.
Swedish Word Quiz - memorize Swedish words and take the quiz to assess your new Swedish language skills.