Undervisning - The Swedish Word for Education

What does undervisning mean? Undervisning is the Swedish word for education or tuition. Some of its most common inflections are undervisningen.

Click on the audio icon above to listen to the Swedish pronunciation of undervisning. Add comments below to help other Swedish students. There are currently 0 comments for the Swedish word undervisning.

Translation:
 1. Education
 2. Tuition
Inflections:
 • Undervisningen
Example:
 • What does undervisning mean?: Undervisning is the Swedish word for education
Synonyms:
In the News:
 • Hololens ska få barn att plugga (2017-08-18, Nyteknik)
  Snart kan skolbarn i Sverige få undervisning med hjälp av förstärkt verklighet-teknik.. Learn Swedish Online - read the full article
 • Kritik mot ny modell för skolfinansiering (2017-08-10, DI)
  Förslaget om ökat statligt ansvar för skolans finansiering möter motstånd hos såväl friskolor som kommuner. En bestämd miniminivå för hur mycket skolorna ska lägga på undervisning undergräver det kommunala självbestämmandet, hävdar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).. Learn Swedish Online - read the full article
 • Könsuppdelad undervisning ska bli omöjlig (2017-06-10, DI)
  Regeringen vill stoppa könsuppdelad undervisning i Sveriges skolor. Skolverket föreslår nu en ändrad läroplan, där rektorernas och lärarnas ansvar blir tydligare.. Learn Swedish Online - read the full article
 • Så bör högskolorna digitaliseras (2017-06-02, SR)
  Högskolornas undervisning digitaliseras alltmer. Men Sverige riskerar att hamna på efterkälken anser experter. Och det finns konkreta saker att göra.. Learn Swedish Online - read the full article
 • Här blir syslöjden digital (2017-06-01, Nyteknik)
  Knyppla, virka och sy. Eller digital undervisning. Svaret är både och ? i kombination.. Learn Swedish Online - read the full article
Comments: 0 comments. Nobody has commented on undervisning yet. Be the first to add a helpful comment below.

Leave a comment for your fellow Swedish language students


Daily Swedish Links

Daily Swedish Start Page - return to the start page of Daily Swedish to learn up to fifteen new Swedish words of three levels of difficulty: Beginner Swedish, Intermediate Swedish or Advanced Swedish.
Swedish Grammar Test - take the En or Ett quiz to practice your Swedish nouns.
Swedish Word Quiz - memorize Swedish words and take the quiz to assess your new Swedish language skills.