Daily Swedish Logo

Buller - The Swedish Word for Noise

What does buller mean? Buller is the Swedish word for noise or din. Some of its most common inflections are bullret, buller, bullren. Some common Swedish words that are synonyms to buller are dån, larm, ljudförorening. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Området besväras av buller från motorvägen', which translates into 'The area gets all the noise from the motorway'.

Click on the audio icon above to listen to the Swedish pronunciation of buller. Learn to speak Swedish like a native Swede today, one Swedish words at a time. Add comments below to help other Swedish students learn Swedish online. There are currently 0 comments for the Swedish word buller.

Translation:
 1. Noise
 2. Din
Inflections:
 • Bullret
 • Buller
 • Bullren
Example:
 • Området besväras av buller från motorvägen: The area gets all the noise from the motorway
Synonyms:
In the News:
 • Buller får fiskar att bli dåliga föräldrar (, SR)
  En ny studie från University of Exeter i England pekar på att ljud från motorbåtar gör korallfiskar till sämre föräldrar.. Learn Swedish Online -
 • Beslut om lägre bullerkrav på bostadsbyggande (, Nyteknik)
  Regeringen har valt att tillmötesgå riksdagens krav på en höjning av riktvärdena för buller från spår och vägar vid bostadsbyggande.. Learn Swedish Online -
 • Lägre bullerkrav på bostadsbyggande (, DI)
  Regeringen har valt att tillmötesgå riksdagens krav på en höjning av riktvärdena för buller från spår och vägar vid bostadsbyggande.. Learn Swedish Online -
 • Miljöpartiet och regeringen vill inte bygga fler bostäder (, Cornucopia)
  Miljöpartiet och regeringen vill inte bygga fler bostäder och går emot riksdagen i frågan om de sk bullerreglerna. Man vägrar helt enkelt göra som riksdagsmajoriteten vill och lätta på kraven angående buller. Folk ska inte själva få ta ansvar för om de vill bosätta sig nära t ex trafikleder, flygplatser eller järnvägar. Learn Swedish Online -
 • Buller fick fåglar att bry sig mindre om andras varningar (, SR)
  Trafikbuller kan störa fåglar så att de uppfattar varandras varningsrop för rovdjur sämre, enligt en studie med småfåglar i USA.. Learn Swedish Online -
Comments: 0 comments. Nobody has commented on buller yet. Be the first to add a helpful comment below.

Leave a comment for your fellow Swedish language students


Learn Swedish Online

Learn Swedish Online - return to the start page of Daily Swedish to learn up to fifteen new Swedish words of three levels of difficulty: Beginner Swedish, Intermediate Swedish or Advanced Swedish.
Swedish Grammar Test - take the En or Ett quiz to practice your Swedish nouns.
Swedish Word Quiz - memorize Swedish words and take the quiz to assess your new Swedish language skills.