Beskattning - The Swedish Word for Taxation

What does beskattning mean? Beskattning is the Swedish word for taxation. Some of its most common inflections are beskattningen. A great example sentence to help you learn Swedish is 'Skärpt beskattning av förmögenheter föreslås', which translates into 'Higher taxes on capital have been proposed'.

Click on the audio icon above to listen to the Swedish pronunciation of beskattning. Add comments below to help other Swedish students. There are currently 0 comments for the Swedish word beskattning.

Translation:
 • Taxation
Inflections:
 • Beskattningen
Example:
 • Skärpt beskattning av förmögenheter föreslås: Higher taxes on capital have been proposed
Synonyms:
Swedish News:
 • Sverige näst bästa landet för fondsparare (2017-12-13, Dagens PS)
  Det visar en Morningstar-rapport. Sedan 2009 har Morningstar synat hur bra villkoren ser ut för fondsparande i 25 länder. I ?Global Fund Investor Experience?, som studien heter, får Sverige näst högsta betyg i granskningen, som omfattar  regelverk, beskattning, rapportering, avgifter och försäljning. Learn Swedish Online - read the full article
 • Skatt på vårdförmån upprör arbetsgivare (2017-12-04, DI)
  Kritiken mot beskattning av sjukvårdsförsäkring till anställda är massiv. Arbetsgivare, företagare och tjänstemannafack vill se att förslaget dras tillbaka.. Learn Swedish Online - read the full article
 • Riksbanken vill samla in svenskarnas förmögenhetsdata på individnivå (2017-10-22, Cornucopia)
  Sedan alliansregeringen avskaffade förmögenhetsskatten saknas individbaserad förmögenhetsstatistik i Sverige. Riksbanken vill nu ta ansvar för att samla in denna automatiskt från bankerna och publicera tillsammans med SCB. Detta är också en god grund för beslutsunderlag om framtida beskattning för svenska politiker, som idag helt enkelt inte vet hur förmögenheterna är fördelade och hur en beskattning kan utformas för att straffa önskade grupper. Learn Swedish Online - read the full article
 • Rapport: Migration kan leda till pensionssmäll (2017-10-17, Dagens PS)
  Kostnaderna kommer att skena rejält, visar färska siffror från pensionsmyndigheten. Kostnaderna för garantipension, bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd samt kostnaden för en lägre beskattning av låga pensioner för flyktingar som kom till Sverige 2016 kommer 2060 uppgå till 22 miljarder kronor medan samma kostnader för de som kommit hit efter 2016 blir 24 miljarder kronor, visar en färsk rapport från pensionsmyndigheten som citeras av Dagens Industri. Jämfört med dagens kostnader på 43 miljarder kronor om året innebär det alltså en fördubbling. Learn Swedish Online - read the full article
 • Den konstiga debatten om ISK (2017-09-12, Ekonomistas)
  Regeringens meddelade om att den beskattningsbara schablonavkastningen på sk investeringssparkonton, ISK, ska höjas (med 0,25%-enheter) har väckt kritik. Men oavsett kritikens bärkraft så är det besynnerligt att så få uppmärksammar det faktum att ISK är en sparform som skapar oreda i svensk kapitalbeskattning och därför borde avskaffas helt. För fem år sedan infördes den nya sparformen, ISK, vilket regeringens budgetproposition motiverade så här: ?Dagens regler för beskattning av kapitalvinster är komplicerade. Learn Swedish Online - read the full article
 • Comments: 0 comments. Nobody has commented on beskattning yet. Be the first to add a helpful comment below.

  Daily Swedish Links

  Daily Swedish Start Page - return to the start page of Daily Swedish to learn up to fifteen new Swedish words of three levels of difficulty: Beginner Swedish, Intermediate Swedish or Advanced Swedish.
  Swedish Grammar Test - take the En or Ett quiz to practice your Swedish nouns.
  Swedish Word Quiz - memorize Swedish words and take the quiz to assess your new Swedish language skills.