Befintlig - The Swedish Word for Existing

What does befintlig mean? Befintlig is the Swedish word for existing or available. Some of its most common inflections are befintligt, befintliga. Some common Swedish words that are synonyms to befintlig are existerande, rådande. A great example sentence to help you learn Swedish is 'Den befintliga bebyggelsen ska bevaras', which translates into 'The existing buildings are to be preserved'.

Click on the audio icon above to listen to the Swedish pronunciation of befintlig. Add comments below to help other Swedish students. There are currently 0 comments for the Swedish word befintlig.

Translation:
 1. Existing
 2. Available
Inflections:
 • Befintligt
 • Befintliga
Example:
 • Den befintliga bebyggelsen ska bevaras: The existing buildings are to be preserved
Synonyms:
In the News:
 • Svolder föreslår split (2017-10-16, DI)
  Svolders styrelse föreslår en uppdelning av bolagets aktier, där varje befintlig aktie delas upp i två nya aktier. Det framgår av kallelsen till Svolders årsstämma den 16 november.. Learn Swedish Online - read the full article
 • Ny USA-order till Skanska (2017-06-28, DI)
  Byggkoncernen Skanska har tecknat avtal med en befintlig kund om att renovera och bygga om delar av en kommersiell byggnad i New York, USA.. Learn Swedish Online - read the full article
 • Slöseri riva ut äldre inredning av god kvalitet (2017-05-01, SvD)
  Fastighetsägare tror ofta att det blir dyrare att renovera befint­lig inredning av god kvalitet jämfört med att byta allt. I verkligheten är det tvärtom, skriver Sofia Meurk.. Learn Swedish Online - read the full article
 • AI lär sig av tidigare erfarenheter (2017-03-16, Dagensanalys.se)
  Att få en AI att kunna dra slutsatser baserat på tidigare erfarenheter har länge varit ett bekymmer. Men nu har forskare lyckats få en AI att använda befintlig kunskap i nya situationer. Det är AI:n DeepMind som forskare på Alphabeth lyckats få att använda tidigare erfarenheter. Learn Swedish Online - read the full article
 • SAP vill ta bort de känslomässiga aspekterna för en rättvisare rekrytering (2016-09-12, Dagensanalys.se)
  Att ha en mångfald på arbetsplatsen har i flera studier visat sig vara lönsamt, nu senast i studien Leaders 2020 som genomfördes av Oxford Economics. Baserat på denna och liknande forskning tar SAP nu fram digitala verktyg för att ta bort subjektivitet ur rekryterings- och beslutsprocesser. Genom sina fyra nya verktyg avser SAP bidra till en ökad neutralitet i beslut som rör utvärderingar av såväl potentiella kandidater som befintlig personal. Learn Swedish Online - read the full article
Comments: 0 comments. Nobody has commented on befintlig yet. Be the first to add a helpful comment below.

Leave a comment for your fellow Swedish language students


Daily Swedish Links

Daily Swedish Start Page - return to the start page of Daily Swedish to learn up to fifteen new Swedish words of three levels of difficulty: Beginner Swedish, Intermediate Swedish or Advanced Swedish.
Swedish Grammar Test - take the En or Ett quiz to practice your Swedish nouns.
Swedish Word Quiz - memorize Swedish words and take the quiz to assess your new Swedish language skills.