Argument - The Swedish Word for Argument

What does argument mean? Argument is the Swedish word for argument. Some of its most common inflections are argumentet, argument, argumenten. A great example sentence to help you learn Swedish is 'Det finns goda argument för att sänka fartgränsen', which translates into 'There are strong arguments for reducing the speed limit'.

Click on the audio icon above to listen to the Swedish pronunciation of argument. Add comments below to help other Swedish students. There are currently 0 comments for the Swedish word argument.

Translation:
 • Argument
Inflections:
 • Argumentet
 • Argument
 • Argumenten
Example:
 • Det finns goda argument för att sänka fartgränsen: There are strong arguments for reducing the speed limit
Synonyms:
In the News:
 • Höga bostadspriser och ökande skulder inget skäl för skärpt amorteringskrav (2017-10-30, Ekonomistas)
  Finansinspektionens enda kvarstående argument för det skärpta amorteringskravet ? höga bostadspriser och ökande skulder ? håller inte. Bostadspriserna är höga av naturliga och fundamentala skäl och skulderna ökar naturligt i förhållande till disponibel inkomst med eftersläpning. FI bedömer dessutom att de finansiella stabilitetsriskerna kopplade till skulderna är små. Learn Swedish Online - read the full article
 • Obegränsad fotolagring med Pixel 2 och 2 XL fram till 2021 (2017-10-06, Mobil)
  Ett riktigt bra argument för att köpa någon av Googles tidigare Pixel-telefoner var att man fick obegränsad fotolagring med Google Photos på köpet. Och nu meddelar Google att det erbjudandet utökas till att omfatta även Pixel 2 och 2 XL. Åtminstone fram till slutet av 2020.. Learn Swedish Online - read the full article
 • FI:s andra argument håller inte heller: (2) Inkomstkänsligheten (2017-09-26, Ekonomistas)
  Som framgår av Peter Englunds och mitt remissvar på Finansinspektionens förslag till skärpt amorteringskrav håller inget av FI:s två argument för en granskning. Detta inlägg bygger på vårt remissvar och tar upp det andra argumentet, om konsumtionens inkomstkänslighet för hushåll med höga skuldkvoter. Det första argumentet, om konsumtionens räntekänslighet, har behandlats i föregående inlägg. Learn Swedish Online - read the full article
 • Finansinspektionens argument för förslaget om skärpt amorteringskrav håller inte: (1) Räntekänsligheten (2017-09-25, Ekonomistas)
  Finansinspektionens (FI) har, trots att den bedömer ?att de finansiella stabilitetsriskerna kopplade till hushållens skulder är relativt små?, föreslagit ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter (skuld i förhållande till disponibel inkomst) (se FI:s remisspromemoria). FI motiverar istället sitt förslag med två något speciella argument. För det första skulle hushåll med höga skuldkvoter kunna komma att minska sin konsumtion kraftigt om räntorna stiger, vilket i sin tur skulle kunna förstärka en konjunktur nedgång. Learn Swedish Online - read the full article
 • Tung EU-motgång för Ryanair (2017-09-14, DI)
  EU-domstolen underkänner Ryanairs argument att anställda baserade i Belgien ska gå under irländska arbetsmarknadsregler, rapporterar Reuters.. Learn Swedish Online - read the full article
Comments: 0 comments. Nobody has commented on argument yet. Be the first to add a helpful comment below.

Leave a comment for your fellow Swedish language students


Daily Swedish Links

Daily Swedish Start Page - return to the start page of Daily Swedish to learn up to fifteen new Swedish words of three levels of difficulty: Beginner Swedish, Intermediate Swedish or Advanced Swedish.
Swedish Grammar Test - take the En or Ett quiz to practice your Swedish nouns.
Swedish Word Quiz - memorize Swedish words and take the quiz to assess your new Swedish language skills.