Boverket - The Swedish Word for Building and Planning

What does Boverket mean? Boverket is the Swedish word for Building and Planning or the National Board of Housing. Add comments below to help other Swedish students. There are currently 0 comments for the Swedish word Boverket.

Translation:
 1. Building and Planning
 2. The National Board of Housing
Inflections:
Example:
 • What does Boverket mean?: Boverket is the Swedish word for Building and Planning
Synonyms:
Swedish News:
 • Boverket föreslår utökad storlek på Attefallshus (2018-05-02, DI)
  Boverket föreslår att den nuvarande storleksmässiga begränsningen av lovbefriade komplementbostadshus/komplementbyggnader, så kallade Attefallshus, utökas från 25 till 30 kvadratmeter byggnadsarea.. Learn Swedish Online - read the full article
 • Boverket: Stor osäkerhet kring amorteringskravets inverkan på bopriserna (2018-04-13, VA)
  Bostadspriserna har efter höstens nedgång stabiliserats i början av året, men det är ännu för tidigt att säga om det är uthålligt. . Learn Swedish Online - read the full article
 • Markant inbromsning av bostadsbyggandet (2018-04-12, Dagens PS)
  Bostadsbyggandet har varit ett av den sittande regerings viktigaste frågor. Det har talats om att bygga bort bostadskrisen och siffror om byggda bostäder har använts flitigt i debatten. Nu skriver Boverket att det går så där med de där planerna. Learn Swedish Online - read the full article
 • Dubbelsmällen på bostadsmarknaden: "Påtagligt problem" (2018-02-28, DI)
  Det byggs för lite och för långsamt. Det konstaterar Boverket som varnar för en ökad hemlöshet till följd av de avstannande nyproduktionerna. Samtidigt ses bristen på arbetskraft som den främsta anledningen till att byggandet stoppas upp. Learn Swedish Online - read the full article
 • Boverket slår larm: 600.000 bostäder saknas (2018-02-28, Dagens PS)
  Myndigheten kräver raskare byggtakt för att klara behovet till 2025. Boverket, som i egenskap av expertmyndighet gör analyser och prognoser om utvecklingen på bostadsmarknaden, vill se en högre byggtakt för att bostäderna ska räcka till den ökande befolkningen. Myndigheten har analyserat bostadsbyggandet under förra året utifrån de senaste siffrorna från SCB och konstaterar att bostadsbyggandet planade ut under senare halvan av 2017. Learn Swedish Online - read the full article
 • Comments: 0 comments. Nobody has commented on Boverket yet. Be the first to add a helpful comment below.

  Daily Swedish Links

  Daily Swedish Start Page - return to the start page of Daily Swedish to learn up to fifteen new Swedish words of three levels of difficulty: Beginner Swedish, Intermediate Swedish or Advanced Swedish.
  Swedish Grammar Test - take the En or Ett quiz to practice your Swedish nouns.
  Swedish Word Quiz - memorize Swedish words and take the quiz to assess your new Swedish language skills.